Toplu SMS
smsprof.com sitemizde toplu sms satışları yapılmaktadır.

Önerileriniz
Sitemizin görseli ve/veya görmüş olduğunuz bilgiler hakkında istediğiniz soruları iletişim kısmındaki müşteri hizmetleri formunu doldurarak bize sorabilirsiniz.
Araç Plaka Sorgulamaları
Trafik Cezasını Sorgulama
Motorlu Araçlar Vergi Dairesi
Ehliyet Ceza Puanı Sorgulama
Otomarket.net
Ravda.net
Madde 2007 YILINDA UYGULANACAK TRAFİK CEZALARI 2005 Para Cezası 2006 Para Cezası 2007 Para Cezası Hafif Para Cezası  Ceza
Puanı
13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak. 188,30 YTL 260,00 YTL 222,00 YTL    
14 Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak. 188,30 YTL 206,00 YTL 222,00 YTL   10
16 Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan,trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile, ağaç, parmaklık,direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak. 1.904,40 YTL 206,00 YTL 2,253,00 YTL    
17 Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak. 1.904,40 YTL 2,090,00 YTL 2,253,00 YTL    
18 Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak. 1.904,40 YTL 2,090,00 YTL 2,253,00 YTL    
20 / 1-a/1 Tescili mecburi ve ilk tescili yapılacak araçları satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescili için, hurdaya çıkarılması halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için, yazılı olarak tescil kuruluşuna başvurmamak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL    
20 / 1-d Tescilli araçların satış ve devir işlemlerini 15 iş günü içerisinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmemek.          
20 / 1-e Tescilli araçların satın veya devir alarak, 1 ay içerisinde kendi adlarına tescil belgesi almamak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL    
21 Tescil edilen araçları, trafik belgesi ve tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak. 379 YTL 416,00 YTL 448,00 YTL   1
23 Araçları, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkarmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
25 Süresi bitmiş geçici trafik belgesi ve plakası ile araçları trafiğe çıkarmak. Geçici belge ve plakaları amaç dışı veya başka araçlarda kullanmak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   1
26/1 Araçlarda bulundurulması mecburi olan trafik ayırım işaretlerini bulundurmamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
26/2 Özel izin almadan, araçların dışında bulundurulması mecburi işaretlerden başka işaret v.b donanımları bulundurmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
28 Devlet malı araçların tescil plaka renkleriyle, Emniyet araçlarının renk ve ayırım işaretlerini özel kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilere ait araçlarda kullanmak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   1
30 / 1-a Servis freni, lastikleri ve dış ışık donanımları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı araçları kullanmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   8
30 / 1-b Servis freni ve ışık donanımları dışında diğer eksiklikleri bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya araç içindekileri tehlikeye sokacak süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan ve çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkaran araçları kullanmak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   8
31 / 1-a Araçlarda bulundurulması mecburi gereçleri kullanılır şekilde bulundurmamak ve kullanmamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
31 / 1-b Kamyon, otobüs ve çekicilerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre kullanmamak ve kullanılır durumda bulundurmamak. 188,30 YTL 206,00 YTL 222,00 YTL   5
31/2 Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak.          
32 Araç üzerinde yapılan teknik değişiklik ile adres değişikliğini 30 gün içerisinde tescil yapan trafik kuruluşuna bildirmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
34 Muayene süresini geçirmek veya sahip değiştirme hali hariç, özel muayene yaptırılması mecburi olduğu halde yaptırmamaktır. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
35 / 7 Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak. 1. 3.000 YTL
2. 5.000 YTL
3. 10.000 YTL
       
36 Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek.          
37 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvan sürücülerini tevdi etmek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL    
39/1-a Sürücü belgesi sınıfına göre yetkisiz araç kullanmak.         5
39/1-b Yetkisi olmadığı halde.B, C ve E sınıfı sürücü belgeleri ile yüklü ağırlığı 750 kg'ın üstünde römork takılı araçların kullanmak veya kullandırmak.         2
42/1-b Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge verenler.          
44/1-a Sürücü belgesi sahibi olup da, ikamet adresi değişikliğini belgeyi veren trafik kuruluşuna 30 gün içinde bildirmemek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   5
44/1-b Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililere göstermemek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   1
46/2/a Araçları, gidiş yönüne göre yolun sağından çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
46/2/b Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte seyreden araçların geçişini beklememek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
46/2/c Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
46/2/d Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
46/2/e Motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçların kullanırken dönme ve geçme dışında en sağ şeridi izlememek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
46/3 Hayvanlarını ve hayvan sürücülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından veya imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   -
47/1-a Trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
47/1-b Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   15
47/1-c Trafik işaret levhaları, cihaz ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen işaretlere uymamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   10
47/1-d Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   10
48/4 Toplu taşım araçlarında sigara içmek.   50,00 YTL 58,00 YTL    
48/5 Taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici gibi ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlar ile resmi araçları alkollü kullanmak, kanlarındaki alkol miktarının 0.50 promilin üstünde iken diğer araçları kullanmak. 1. defasında
379 YTL
379.000.000
2. defasında
475.10 YTL
475.100.000
416,00 YTL 448,00 YTL   15
48/6 Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanma.       899,00 YTL  
49/3 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan araçları taşıt kullanma süreleri dışında kullanmak ve kullandırmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   15
51/2-a Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli usullerle yapılan yespit sonucu hız sınırlarını yüzde ondan yüzde otuza kadar aşmak.(yüzde otuz dahil) 92,40 YTL
101,00 YTL 108,00 YTL   5
51/2-b Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak. 188,30 YTL 206,00 YTL 222,00 YTL   15
51/5-a Hız sınırları tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal ve ithal etmek.       2,253,00 YTL  
51/5-b Hız sınırları tespite yarayan cihazların yerinleri belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak.       1,352,00 YTL 15
52/1-a Araçların hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
52/1-b Araçların hızını; aracın yük ve teknik özellikleriyle yol, hava trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
52/1-c Yol, hava ve trafik durumları gözönüne almadan, önceki aracı güvenli bir mesafe bırakmadan takip etmek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   10
52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanırken, diğer araçların güvenle girebilecekleri bir açıklık bırakmamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   10
53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
54/1-a Geçme kurallarına riayet etmemek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   15
54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   15
55 Bir araç tarafından geçilirken, geçilme kurallarına uymamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında geçişi zorlaştıran durumlarda ve dağlık ve dik yokuşlu yollarda karşılaşma hallerinde geçişi zorlaştırmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
56/1-c Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
56/1-d Zorunlu bir neden olmadan diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırlarının çok altında araç sürmek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
56/1-e Trafik işareti bulunmayan dar yollardaki karşılaşmalarda geçiş kolaylığı sağlamamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
57/1-a Kavşaklara yaklaşılırken yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   10
57/1-b Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   10
57/1-c Kontrolsüz kavşaklarda; motorsuz araç kullanırken motorlu araçlara, motorlu araçları kullanıldığı sırada sol tarafta iken, sağdan gelen araca geciş hakkını vermemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile, trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu halde kavşağa girmek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
57/1-f Aksine bir işaret bulunmayan kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
58 İndirme, bindirme veya inme, binme kurallarına riayet etmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında, duraklama ve park etme kural ve yasaklarına riayet etmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   10
60 Taşıt yolu üzerinde ve duraklamanın yasak olduğu yerlerde ve hallerde duraklama yapmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/a Taşıt yolu üzerinde ve park etmenin yasak olduğu yerlerde ve hallerde park etmek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/b Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlere park etmek.   49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/c Geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek.   49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/d Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metre mesafe ile park etmek   49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/e Kamu hizmetleri yapan yolcu taşıtlarının duraklarına belirtilen levhalarına iki yönden onbeş metre mesafe ile park etmek   49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/f Üç veya daha fazla aynı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yoluna park etmek.   49,00 YTL 52,00 YTL    
61/g Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek.   49,00 YTL 52,00 YTL    
61/h Geçiş üstünlügü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde,   49,00 YTL 52,00 YTL    
61/ı İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zaman dışında,   49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/j Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde,   49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/k Park için yer ayrılmış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde,   49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/l Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında,   49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/m Belirli kişi kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde,   49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/n Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarına park etmek,   49,00 YTL 52,00 YTL   5
61/o Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerine park etmek,   98,00 YTL 105,00 YTL   5
62 Yerleşim birimleri içindeki karayollarında izin verilmeyen yerlerde, zorunlu haller dışında, kamyon, otobüs, traktör ve iş makineleri ile bunların römorklarını park etmek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   2
63 Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak. 188,30 YTL 206,00 YTL 222,00 YTL   5
64/1-a-1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   10
64/1-a-2 Geceleri; yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken, yanyana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde; gündüzleri ise sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkları yakmamak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
64/1-a-3 Kuyruk ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklar ile birlikte kullanmamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
64/1-b-1 Sis ışıklarını; sisli karlı ve sağnak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   10
64/1-b-2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
64/1-b-3 Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
64/1-b-4 Öndeki aracı geçişlerde uyarı için kısa süre dışında, uzağı gösteren ışıkları devamlı suretle yakmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   10
64/1-b-5 Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak ışık takmak ve kullanmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
64/1-b-6 Sadece park lambaları ile seyir etmek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
65/1-a Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak. 45,80 YTL 49,00 YTL 53,00 YTL   10
65/1-b Taşıma sınırı üstünde yük almak veya taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklemek. 188,30 YTL 206,00 YTL 1,078,00 YTL   10
65/1-c Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak. 92,40 YTL 101,00 YTL 107,00 YTL   10
65/1-d Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirler alınmadan, taşımak. 188,30 YTL 206,00 YTL 215,00 YTL   10
65/1-e Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izine bağlı olan eşyayı, izin alınmadan yüklemek, taşınmak ve taşıttırmak. 188,30 YTL 206,00 YTL 215,00 YTL   10
65/1-f Gabari dışı yük yüklemek, yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek. 92,40 YTL 101,00 1,078,00 YTL   10
65/1-g Yükü; karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak ve akacak, kayacak, gürültü çıkacak şekilde yüklemek. 92,40 YTL 101,00 YTL 107,00 YTL   10
65/1-h Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki birşeye takılacak sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek. 92,40 YTL 101,00 YTL 107,00 YTL   10
65/1-ı Aracı, sürücünün görüşüne engel olacak, sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek. 92,40 YTL 101,00 YTL 107,00 YTL   10
65/1-j Gerekli şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç çekmek. 92,40 YTL 101,00 YTL 107,00 YTL   10
65/5 Yük nakli yapılan araçlara, azami toplam ağırlıklarının üzerinde yükleme yaptırmak. 1.904,40 YTL 2,090,00 YTL 2,253,00 YTL    
66 Bisiklet, motorlu bisiklet ve motorsikletleri kurallara uymadan sürmek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   5
67 Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken, taşıt yolunun sağına veya soluna yaklaşırken, sağa ve sola dönerken trafik kural ve yasaklarına uymamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
68/1-a-1 Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşıtmak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL    
68/1-a-2 Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı ve bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL    
68/1-a-3 Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL    
68/1-b-1 Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde ki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL    
68/1-b-2 Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL    
68/1-b-3 Işıklı işaret veya yetkili kişiler bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne alındığı halde uygun zamanda geçmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL    
68/1-c Yaya yollarında, geçitlerde ve zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL    
69/1 Yerleşim yerleri dışında karayolunda taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek başıboş bırakmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL    
69/2 Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek trafik kazasına sebebiyet vermek.   49,00 YTL 52,00 YTL    
70 Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek. 188,30 YTL 206,00 YTL 222,00 YTL    
71 Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken, yine geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarda, birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak, araçlardan bir şey atmak veya dönmek, seyir halindeyken telefonla konuşmak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
74 Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmamak, geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermemek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
75 Okul taşıtlarının DUR işaretlerini yakmaları halinde, araçlarını durdurmamak, okul taşıtlarını kullanırken, DUR işaretlerini öğrencilerin binme ve inmeleri sırasında yakmamak veya gereksiz yere yakmak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
76 Demiryolu geçitlerinde, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek, ışıklı veya sesli DUR işaretine riayet etmemek, bariyer varken geçide girmek, kontrolsüz geçiş yapmak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
77/1-b Taşıt yolu üzerinde bulunan özel işaret taşıyan gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak, yol vermemek, gerekiyorsa durmamak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   5
77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunlulugu olan araçlarda, emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
78/1-b Motorsiklet kullanırken koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcu iken koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   5
79 Karayolu üzerinde park yerlerindeki araçlar için, yetersiz olarak park ücreti almak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL    
81/1-a Kaza mahilinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
81/1-b Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can, mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek. 188,30 YTL 206,00 YTL 222,00 YTL   15
81/1-c Kazaya karışıldığında, istendiği taktirde, kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile araca ait diğer belgeleri göstermemek. 92,40 YTL
101,00 YTL 108,00 YTL   5
81/1-d Kazayı, yetkililere bildirmemek ve bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak. 92,40 YTL
101,00 YTL 108,00 YTL   10
81/1-e Mal sahibinin veya ilgili kişilerin bulunmadığı sırada, eşya ve yüklere zarar verildiği ve ilgilileri bulamadığı takdirde zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakmaması ve durumu ilgili zabıtaya bildirmemek. 92,40 YTL
101,00 YTL 108,00 YTL   10
81/3 Anlaşma hali dışında; maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan olay yerinden ayrılmak. 188,30 YTL 206,00 YTL 222,00 YTL   10
82/1-a Kazaya karışıldığında veya kaza mahilinden geçerken kaza yerinde ilk yardım önlemlerini almaması, en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna haber vermemek yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmemek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL   10
82/1-b Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında ilk yardım malzemesini her an kullanabilir durumda bulundurmamak. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL    
82/1-c Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek. 92,40 YTL 101,00 YTL 108,00 YTL    
91 Mali sorumluluk sigortası yaptırmamak. 45,80 YTL 49,00 YTL 52,00 YTL   1
94 Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletmenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek. 45,80 YTL 49,00 YTL 49,00 YTL    
98 Mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında yararlanan kimselerin tedavi giderlerini başvurma tarihinden itibaren 8 iş günü içerisinde ödememek.          
99 Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek.          
101 Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak.          
104 Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak.          
108 Katılma paylarının zamanında veya tam olarak fon hesabına yatırmamak.          
118 Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 100 ceza puanını doldurmak.          
118/5 Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek.          
118/7 Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullanmak.         15
123/4 Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek.          
123/5 Gerekli Makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak.          
125/3 Radyo ve televizyonlarda, trafik eğitimine ilişkin programlara haftada 30 dakika yer vermemek.          
Ek-1 Ticari Taşıt Kullanma Belgesi olmadan ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve benzeri taşıtlarla yük taşımacılığı yapmak. 379 YTL 416,00 YTL      
Ek-2 Araçlarını motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek. 379 YTL 416,00 YTL      
Ek-8 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nca istenilecek bilgileri vermemek.